Mod CS 1.1 - Arsenal .Pro

Link Tải : http://www.mediafire.com/file/6xnj0vih2vcc0bb/Skill.Arsenal.Pro.rar/file

Hướng dẫn sử dụng :

Config Tích hợp dùng cả phím chữ và số

F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump

F2: Tắt auto duck , auto jump

/ : mua luc + bom + giap + dan

* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Video Demo Config :