Mod CS 1 1 - Chưa Đặt Tên

Link Tải : http://www.mediafire.com/file/j111lewup01gd57/1024.rar/file

Hướng dẫn sử dụng :

Config Tích hợp dùng cả phím chữ và số

F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump

F2: Tắt auto duck , auto jump

/ : mua luc + bom + giap + dan

* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + danVideo Demo Config :