Mod Cs1.1 - Gold

Link Tải : http://www.mediafire.com/file/kw9ee6yqw8dtsgy/Skill.Gold.rar

Hướng dẫn sử dụng :

Config Tích hợp dùng cả phím chữ và số

F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump

F2: Tắt auto duck , auto jump

/ : mua luc + bom + giap + dan

* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Video demo Config :