Mod Cs1.1 - Silver

Link Tải : http://www.mediafire.com/file/aexn85cfhdj1cd9/Skill.Silver.rar/file

Hướng dẫn sử dụng :

Config Tích hợp dùng cả phím chữ và số

F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump

F2: Tắt auto duck , auto jump

/ : mua luc + bom + giap + dan

* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Video Demo Conffig :