Mod CS 1 1 - Katy Katy

Link Tải : http://www.mediafire.com/file/44it57x9obim4cq/Skill.KatyKaty.rar/file

Hướng dẫn sử dụng :

Config Tích hợp dùng cả phím chữ và số

F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump

F2: Tắt auto duck , auto jump

/ : mua luc + bom + giap + dan

* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Video Demo Config :