Hướng dẫn sửa lỗi không nhận Config

  • Bước 1 : Tải Config , Giải nén

  • Bước 2 : Copy đè vào thư mục game .
    Bước 3 : Đưa biểu tượng hl.exe ra ngoài màn hình
    Dòng lệnh : -console -game cstrike
    Video Hướng dẫn chi tiết :